ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 890

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και υποδομών (Έργα που ωρίμασαν στο πλαίσιο της ΠΠ 2014 - 2020) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5092
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 16/10/2023 - 29/02/2024

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία [ΚΔΗΦΑμεΑ] (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3046
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 10/10/2023 - 10/11/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : 3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ _ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ IV (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 7381
Πρόγραμμα : Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 10/10/2023 - 30/04/2024

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων και υποδομών περιφερειακής και τοπικής αρμοδιότητας στην Κεντρική Μακεδονία (μεταφερόμενα έργα) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 4597
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 09/10/2023 - 29/12/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : European VOD Networks and Operators (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : CREA-MEDIA-2024-VODNET)
Πρόγραμμα : Δημιουργική Ευρώπη 2021 - 2027/ Creative Europe Programme 2021-2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 03/10/2023 - 09/04/2024

Επιστροφή