ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 873

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (IIΙ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 7330
Πρόγραμμα : Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 05/09/2023 - 31/05/2024

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Βελτίωση εθνικού / επαρχιακού οδικού δικτύου και οδών πρόσβασης σε τουριστικούς προορισμούς (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3510
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/09/2023 - 31/10/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Συνεχιζόμενα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 626
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/09/2023 - 30/11/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας των δημοσίων υποδομών (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3086
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 28/08/2023 - 31/10/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Νέα Κέντρα Κοινότητας των οποίων η υλοποίηση προετοιμάσθηκε και ωρίμασε την περίοδο 2014-2020 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3287
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 22/08/2023 - 29/09/2023

Επιστροφή