ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 717

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων διαλογής στην πηγή δημοτικών αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5898
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 05/05/2022 - 20/06/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5819
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 27/04/2022 - 30/05/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Βελτίωση και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος μέσω ολοκληρωμένων, πιλοτικών ή/και καινοτόμων παρεμβάσεων. (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5755
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 20/04/2022 - 30/05/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Υποστήριξη επιχειρήσεων και εργαζόμενων στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5703
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 11/04/2022 - 31/08/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Σύστημα Τηλεϊατρικής – Τηλεφροντίδας για την αντιμετώπιση έκτακτων/επειγόντων ιατρικών περιστατικών ειδικών πληθυσμιακών ομάδων της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5763
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 06/04/2022 - 28/04/2022

Επιστροφή