ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 736

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΣ (ΣΔΑΕΚ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΣΔΑΕΚ22
Πρόγραμμα : Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας (2022)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 28/11/2022 - 24/02/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΚΟ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΣΔΚΟ22
Πρόγραμμα : Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 28/11/2022 - 24/02/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου σε δημόσια κτίρια στη Μεγαλόπολη (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 6513
Πρόγραμμα : ΕΠ ΑΝΕΚ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 14/11/2022 - 31/01/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής λοιπών ανακυκλώσιμων αποβλήτων στις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 6424
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 31/10/2022 - 15/02/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΟΠΣ ΤΑ 5190859
Πρόγραμμα : Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 25/10/2022 - 03/11/2022

Επιστροφή