ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 698

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Προορισµός Πειραιάς (Destination Piraeus): Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση και Τοποθέτηση / Προώθηση της Πόλης του Πειραιά ως ∆ιεθνούς Εµβέλειας Τουριστικού, Πολιτιστικού και Επιχειρηµατικού Προορισµού (Piraeus Place Branding & Management) - Έξυπνη Πρόβλεψη, Προσέλκυση, Προγραµµατισµός και Βιώσιµη ∆ιαχείριση Αστικών Τουριστικών Ροών (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3433
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 12/12/2018 - 31/12/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας (Περιφέρεια Αττικής) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3489
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 20/03/2019 - 31/12/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Στοχευμένες παρεμβάσεις αστικής αναβάθμισης και αναζωογόνησης για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της κινητικότητας των Πολιτών και τη διάχυση των ροών επισκεψιμότητας στην Πόλη του Πειραιά (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3518
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 12/02/2018 - 31/12/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Έξυπνη πρόβλεψη, προσέλκυση, προγραµµατισµός και βιώσιµη διαχείριση Αστικών Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στην Πόλη του Πειραιά (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3419
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 25/01/2019 - 31/12/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Έξυπνες Γειτονιές στον Πειραιά (Τεχνολογικές µικρο-υποδοµές και εφαρµογές έξυπνης πόλης σε κοινωνική και αστική µικροκλίµακα) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3436
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 25/01/2019 - 31/12/2022

Επιστροφή