ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 900

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΕΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1626
Πρόγραμμα : ΕΠ Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 27/11/2023 - 29/04/2024

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Συνέχιση λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Ήπειρο. (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5833
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 27/11/2023 - 20/12/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : «Επικαιροποίηση Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020» (ΣΒΑΑ) για την υποβολή και έγκριση επικαιροποιημένων ΣΒΑΑ στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027 στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5 Ενίσχυση της Χωρικής Συνοχής στις Αστικές Περιοχές και την Ενδοχώρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ειδικού στόχου RSO5.1 «Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 22/11/2023 - 29/12/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Κατασκευή / Βελτίωση / αναβάθμιση / συμπλήρωση κτιριακών υποδομών νηπιαγωγείων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5545
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/11/2023 - 31/01/2024

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ανάδειξη και αναβάθμιση τοπικών κέντρων και κέντρων γειτονιάς (μεταφερόμενα έργα) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5531
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 13/11/2023 - 12/04/2024

Επιστροφή