ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 873

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2926
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 31/07/2023 - 02/10/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράση ESO4.11.ε: Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3427
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 31/07/2023 - 18/09/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : «Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ήπειρος» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 – Επικαιροποίηση Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ του ΠΕΠ Ήπειρος 2014-2020 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 24/07/2023 - 29/09/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Κατασκευή, επέκταση ή / και αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσης, μονάδων αφαλάτωσης και διύλισης τοπικής κλίμακας και δεξαμενές αποθήκευσης νερού (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2429
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 24/07/2023 - 29/09/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ - ΚΗΦΗ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2428
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 21/07/2023 - 18/09/2023

Επιστροφή