ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 900

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Προστασία παράκτιων και παρόχθιων περιοχών από τις πλημμύρες και τη διάβρωση (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 4352
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 02/10/2023 - 30/04/2024

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Υλοποίηση δράσεων του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 4932
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 27/09/2023 - 18/06/2024

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράση 4.11.7 - Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ ΑμεΑ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 4471
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΚΡΗΤΗΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 26/09/2023 - 31/10/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δομές παροχής βασικών αγαθών: κοινωνικό φαρμακείο, παντοπωλείο (συνεχιζόμενες δομές) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3970
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 25/09/2023 - 10/10/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δομές υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών και καταπολέμησης έμφυλης βίας: Συνέχιση λειτουργίας Ξενώνων Φιλοξενίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3911
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 25/09/2023 - 25/10/2023

Επιστροφή