ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 733

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Σύστημα Τηλεϊατρικής – Τηλεφροντίδας για την αντιμετώπιση έκτακτων/επειγόντων ιατρικών περιστατικών ειδικών πληθυσμιακών ομάδων της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5763
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 06/04/2022 - 28/04/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Υπομέτρο 2.1 "Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα-Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών" (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Κατάρτιση/ Συμβουλές/ Συνεργασίες
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 04/04/2022 - 04/04/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου νερού (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5744
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 04/04/2022 - 26/04/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Κρήτης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5743
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 21/03/2022 - 12/08/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ανάπτυξη Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5642
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 17/03/2022 - 02/05/2022

Επιστροφή