ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 837

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1387
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/06/2023 - 14/07/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Συνέχιση Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2351
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/06/2023 - 14/07/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1369
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/06/2023 - 28/07/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Παρεμβάσεις Υπογείωσης Eναερίων Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Δήμους (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2049
Πρόγραμμα : ΕΠ Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΚΑ)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/06/2023 - 31/12/2029

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στα νησιά της Αττικής μέσω του LEADER/CLLD - 2η Πρόσκληση (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 10/06/2023 - 29/09/2023

Επιστροφή