ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 901

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δομές υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών και καταπολέμησης έμφυλης βίας: Συνέχιση λειτουργίας Ξενώνων Φιλοξενίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3911
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 25/09/2023 - 25/10/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δομές υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών και καταπολέμησης έμφυλης βίας: Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Α.Π.: 6215, ΛΑΡΙΣΑ, 22/09/2023
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 25/09/2023 - 10/10/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (συνεχιζόμενες δομές) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 4112
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 25/09/2023 - 10/10/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/ Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (συνεχιζόμενη δράση) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3950
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 25/09/2023 - 10/10/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : «Δράση 4.11.5 - Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών (συνεχιζόμενες δομές) ΥΠΟΔΡΑΣΗ Α - Ξενώνες Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Ηρακλείου και Δήμου Χανίων ΥΠΟΔΡΑΣΗ Β - Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών Ηρακλείου και Ρεθύμνου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 4130
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΚΡΗΤΗΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 25/09/2023 - 31/10/2023

Επιστροφή