ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 849

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Συνέχιση Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο στην Περιφέρεια Ηπείρου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2716
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 10/07/2023 - 02/10/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράση 4.2.5 – Αναβάθμιση - συμπλήρωση υποδομών παιδικής φροντίδας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2946
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΚΡΗΤΗΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 10/07/2023 - 31/10/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Υλική ανάπλαση και ασφάλεια δημόσιων χώρων σε περιοχές ΒΑΑ – Στάδιο Α (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3027
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 10/07/2023 - 28/07/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) στην Περιφέρεια Ηπείρου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2666
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 10/07/2023 - 02/10/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ’Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων και υποδομών σε περιοχές στη Στερεά Ελλάδα – Στάδιο Α’ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2410
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 07/07/2023 - 26/07/2023

Επιστροφή