ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 732

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ανάπτυξη και λειτουργία Παρατηρητηρίου Υγείας & Περιβάλλοντος της ΟΧΕ/ΛΑΠ Ασωπού (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5649
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 14/03/2022 - 17/06/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 3 : «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ – ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ » (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5731 (ΕΟΧ)
Πρόγραμμα : Water Managment / Διαχείριση Υδάτων ΕΟΧ 2014 - 2021 (Programme D)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 09/03/2022 - 27/05/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αναβάθμιση Οικιστικού Περιβάλλοντος (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5735
Πρόγραμμα : Όλα τα Προγράμματα
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 09/03/2022 - 29/03/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας (Επεξεργασία Λυμάτων) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 16846
Πρόγραμμα : Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας (Επεξεργασία Λυμάτων)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 04/03/2022 - 31/05/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : European Capital of Innovation Awards (iCapital)/ Βραβεία της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Καινοτομίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : HORIZON EUROPE 2021 - 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 03/03/2022 - 30/06/2022

Επιστροφή