ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Δράση 4.11.7 - Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ ΑμεΑ)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΚΡΗΤΗΣ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Κρήτης
Αριθμός πρόσκλησης : 4471
Κατηγορία Δικαιούχων : ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Η "ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ",
- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ,
- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΌΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΊΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ "ΑΓΑΠΗ",
- ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ),
- ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Δημιουργία βελτίωση αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών (παιδικοί, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, κέντρα διημέρευσης , φροντίδας αστέγων κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Η δράση αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) που
παρέχουν υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας σε ΑμεΑ και τα οποία χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κρήτη" 2014-2020, μέχρι 31.12.2025
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 8.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 26/09/2023  Λήξη: 31/10/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ»
Πληροφορίες: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ
Τηλ.: 2813404515, 2813404500
Email: evagfouk@mou.gr
Επικοινωνία : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ»
Πληροφορίες: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ
Τηλ.: 2813404515, 2813404500
Email: evagfouk@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση