ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 908

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3951
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/09/2023 - 30/11/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράση 4.11.2.1 - Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (συνεχιζόμενες υπηρεσίες) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3631
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΚΡΗΤΗΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 14/09/2023 - 31/10/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΑΠΤοΚ), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ‘ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ, ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : ΕΠ Πρόγραμμα Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 07/09/2023 - 16/10/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (IIΙ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 7330
Πρόγραμμα : Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 05/09/2023 - 31/05/2024

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Βελτίωση εθνικού / επαρχιακού οδικού δικτύου και οδών πρόσβασης σε τουριστικούς προορισμούς (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3510
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/09/2023 - 30/11/2023

Επιστροφή