ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 873

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Συνέχιση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2527
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 21/07/2023 - 29/09/0202

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2348
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 19/07/2023 - 18/09/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δομές φιλοξενίας αστέγων – Κέντρα Ημέρας & Υπνωτήρια (Συνέχιση Δράσης) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2606
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 19/07/2023 - 05/09/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΑ ΚΚ- ΚΕΜ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3166
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 19/07/2023 - 05/09/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) (Συνέχιση Δράσης) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2546
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 18/07/2023 - 01/09/2023

Επιστροφή