ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 795

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Town Twinning (Αδελφοποίηση πόλεων) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : CERV-2023-CITIZENS-TOWN-TT
Πρόγραμμα : Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες 2021 - 2027 (CERV)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 20/01/2023 - 20/09/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 6659
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 18/01/2023 - 31/01/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage - 2023 (HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCCH-01) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCCH-01
Πρόγραμμα : HORIZON EUROPE 2021 - 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 10/01/2023 - 21/09/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Demonstration of climate resilience solutions in support of the implementation of the Adaptation to Climate Change Mission (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : HORIZON-MISS-2023-CLIMA-01
Πρόγραμμα : HORIZON EUROPE 2021 - 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 10/01/2023 - 20/09/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας – Κατάρτιση επαγγελματιών και εργαζομένων στη Βιώσιμη, Πράσινη και Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 6058
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 22/12/2022 - 31/01/2023

Επιστροφή