ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 901

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Συνέχιση Λειτουργίας Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας: Συνέχιση Λειτουργίας Ξενώνων Φιλοξενίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης από ΟΤΑ Α΄ Βαθμού (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3712
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 16/08/2023 - 18/09/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3713
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 16/08/2023 - 18/09/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Συνέχιση Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3750
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 14/08/2023 - 29/09/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (II) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 7283
Πρόγραμμα : Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 11/08/2023 - 29/03/2024

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Κατασκευή έργων προστασίας ακτών - αντιδιαβρωτικών έργων (Μεταφερόμενες πράξεις της ΠΠ 2014- 2020) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3266
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 11/08/2023 - 10/11/2023

Επιστροφή