ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 838

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας και της Λευκάδας μέσω του LEADER/CLLD - 2η Πρόσκληση (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/06/2023 - 29/08/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Υλοποίηση προγραμμάτων επανακατάρτισης - αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων (reskilling-upskilling) των υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1241
Πρόγραμμα : ΕΠ Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/06/2023 - 31/12/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων πρωτοβάθμιας (περιλαμβανομένων των ολοήμερων σχολείων) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1787
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 30/05/2023 - 30/06/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Προγράμματα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1186
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 25/05/2023 - 31/08/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Κατασκευή - εκσυγχρονισμός δικτύων τηλεθέρμανσης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1687
Πρόγραμμα : ΕΠ Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΚΑ)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 19/05/2023 - 31/05/2024

Επιστροφή