ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 837

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2269
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 10/06/2023 - 15/09/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΚΤ+) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2047
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 09/06/2023 - 31/12/2027

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2026
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 09/06/2023 - 31/12/2027

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Υλοποίηση παρεμβάσεων που προβλέπονται στα Σχέδια Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια των ΟΤΑ - 1ος Κύκλος (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 989
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 06/06/2023 - 31/08/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Έργα διευθέτησης και διαχείρισης πλημμυρικών υδάτων σε οριοθετημένα ρέματα – χειμάρρους στις Ζώνες Υψηλού Δυνητικά Κινδύνου του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου - Πρόσκληση 1η (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1047
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 06/06/2023 - 30/10/2023

Επιστροφή