ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 901

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Νέα Κέντρα Κοινότητας των οποίων η υλοποίηση προετοιμάσθηκε και ωρίμασε την περίοδο 2014-2020 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3287
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 22/08/2023 - 29/09/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3310
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 22/08/2023 - 29/09/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δομές παροχής Αγαθών Π.Ι.Ν. με συνέχιση της λειτουργίας τους (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 934
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 21/08/2023 - 31/12/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Κέντρα Κοινότητας Π.Ι.Ν. με συνέχιση της λειτουργίας τους (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 929
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 21/08/2023 - 31/12/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών στην Π.Ι.Ν. με συνέχιση της λειτουργίας τους - Συμβουλευτικά Κέντρα (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1088
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 21/08/2023 - 31/12/2023

Επιστροφή