ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 831

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΑΑ - ΣΤΑΔΙΟ Α (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2674
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΚΡΗΤΗΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 07/07/2023 - 26/07/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Κατασκευή οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας σε περιοχές ΒΑΑ -Στάδιο Α (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2166, ΛΑΜΙΑ, 05-07-2023
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 07/07/2023 - 28/07/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών σε περιοχές ΒΑΑ -Στάδιο Α (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2268
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 07/07/2023 - 28/07/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας (Ομάδα Β΄) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2986
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 07/07/2023 - 30/11/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράση 4.11.6 - Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2346
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΚΡΗΤΗΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 06/07/2023 - 29/09/2023

Επιστροφή