ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Δομές υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών και καταπολέμησης έμφυλης βίας: Συνέχιση λειτουργίας Ξενώνων Φιλοξενίας


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Θεσσαλίας
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Θεσσαλίας
Αριθμός πρόσκλησης : 3911
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δήμος Λαρισαίων
- Δήμος Βόλου​
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Δημιουργία Ολοκληρωμένου δικτύου Παροχής Υπηρεσιών κοινωνικής Φροντίδας για άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (Ε.Κ.Ο)
- Κέντρα στήριξης γυναικών - ξενώνες
Σκοπός / Στόχος : Συνέχιση της υποστήριξης της λειτουργίας δομών που αναπτύχθηκαν και λειτουργούν, για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, των οποίων η χρηματοδότηση ξεκίνησε κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλία 2014-2020.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 900.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 25/09/2023  Λήξη: 25/10/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»
ΛΑΡΙΣΑ
Πληροφορίες: ΑΓΛΑΙΑ ΝΑΣΤΟΥ
Τηλ.: 2413505129, 2413-505100
Email: anastou@mou.gr
thessalia@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση