ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 837

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Modelling the role of the circular economy for climate change mitigation - HORIZON-CL5-2021-D1-01-02 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : HORIZON EUROPE 2021 - 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 14/09/2021

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Creative Innovation Lab (CREA-CROSS-2021-INNOVLAB) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Δημιουργική Ευρώπη 2021 - 2027/ Creative Europe Programme 2021-2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 05/10/2021

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Σχέδια της κοινωνίας των πολιτών (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : EACEA-52/2019
Πρόγραμμα : EUROPE FOR CITIZENS 2014 - 2020: Πρόγραμμα "Ευρώπη για τους Πολίτες" 2014 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 01/09/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου νερού (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3474
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 20/09/2021

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus: Δημιουργία Βιώσιμου και Περιεκτικού Δημόσιου Χώρου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 16/10/2023

Επιστροφή