ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 901

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Παροχή υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3023
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/11/2018 - 30/01/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ηπείρου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3337
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 12/11/2018 - 21/01/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Βελτίωση και αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών που θα συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης (Περιφέρεια Αττικής) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3351
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 05/11/2018 - 31/12/2021

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών στα πλαίσια στρατηγικών ΒΑΑ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3217
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 08/10/2018 - 10/05/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αναβάθμιση / Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας του Αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου - ΔΟΔ στην Περιφέρεια Κρήτης, 4.3.1, ΟΠΣ 1760 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1760
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 05/10/2018 - 22/12/2023

Επιστροφή