ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α.
Περίοδος εφαρμογής : έως 31.12.2022
Σκοπός : Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιχορήγηση για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Επιλέξιμες δαπάνες:
Οι δαπάνες που αποσκοπούν στην προσαρμογή των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι δημοτικοί βρεφικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί στις προδιαγραφές του π.δ. 99/2017 και αφορά σε σταθμούς που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
(δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : 95.000.000€
Θεσμικό πλαίσιο : ΦΕΚ 141/τ.Α΄/28.9.2017
π.δ. 99/2017: "Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων" (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Υπουργείο Εσωτερικών
Πληροφορίες: Σ. Μπέσιου, Α. Φαρούπου
Τηλέφωνο: 2131364974, 2131364722
Email: s. mpesiou@ypes.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/paidikoi-stathmoi

Εκτύπωση   Προσκλήσεις