ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 733

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Προώθηση της αποτελεσματικής υλοποίησης της αρχής των μη διακρίσεων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP, 2014 - 2020: Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 01/04/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά παιδιών, νέων και γυναικών (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP, 2014 - 2020: Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 01/04/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 31/05/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : European Islands Facility NESOI - First Call for Proposals (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1st Open Call
Πρόγραμμα : HORIZON 2020: Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 18/12/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : AMIF-Asylum, Migration and Integration Fund (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : AMIF-2020-AG-CALL-01
Πρόγραμμα : AMIF-Asylum, Migration and Integration Fund
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 16/02/2021

Επιστροφή