ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 795

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Πρόσκληση δήμων για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2025 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : European Youth Forum - Policy Programme
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 21/02/2021

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Βασική Δράση 3: Σχέδια για το διάλογο για τη νεολαία (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : ERASMUS +
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 01/10/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ισότητα των Φίλων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες 2021 - 2027 (CERV)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 16/03/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αστικές Καινοτόμες Δράσεις: 5η πρόσκληση υποβολής προτάσεων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : URBACT III
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 12/12/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Συνεργασία μεταξύ μικρών χώρων φιλοξενίας μουσικών εκδηλώσεων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : CREATIVE EUROPE 2014-2020: Πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη" 2014-2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 15/11/2019

Επιστροφή