ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I
Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Αριθμός πρόσκλησης : Πρόσκληση III
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δήμοι Αλεξανδρούπολης, Καρύστου, Ικαρίας, Μαραθώνα, Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Παξών, Αλεξάνδρειας, Σιθωνίας, Ιητών, Πάρου, Χαλκιδέων, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Κύμης-Αλιβερίου
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Διαχείριση στερεών αποβλήτων (ΧΥΤ, ΜΕΑ, Πράσινα Σημεία, Κομποστοποίηση, Σταθμοί Μεταφόρτωσης κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της πρόσκλησης είναι η χρηματοδότηση των δικαιούχων δήμων για :

Αποκατάσταση των υπολειπόμενων ΧΑΔΑ οι οποίοι:
- Βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ορίων
- Έχουν περιληφθεί στην απόφαση C-378/13 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
- Δεν έχουν ενταχθεί (με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία) σε κάποιο Περιφερειακό ή Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Τα έργα αποκατάστασης των ΧΑΔΑ και τα συνοδά έργα - προμήθειες ή/και εγκαταστάσεις (αρμοδιότητας ΟΤΑ) διευκολύνουν:
- την άμεση διακοπή λειτουργίας ΧΑΔΑ και εν συνεχεία αποκατάσταση ενεργών ΧΑΔΑ
- γενικά την αποκατάσταση ανενεργών ΧΑΔΑ
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ενδεικτικές χρηματοδοτούμενες δράσεις: Έργα αποκατάστασης των ΧΑΔΑ και συνοδά έργα - προμήθειες ή/και εγκαταστάσεις (αρμοδιότητας ΟΤΑ).
Ενδεικτικές κατηγορίες τέτοιων συνοδών έργων:
- εγκαταστάσεις και εξοπλισμός μεταφόρτωσης,
- εγκαταστάσεις και εξοπλισμός δεματοποίησης, αποθήκευσης κλπ.
- Στην περίπτωση των συνοδών έργων, η προτεινόμενη πράξη θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει και την αποκατάσταση των συσχετιζόμενων ΧΑΔΑ.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 18.000.000 ευρώ.
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 29/06/2018  Λήξη: 09/04/2019
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2022
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : Πληροφορίες: Σ. Μπέσιου, Μ. Νίκου (ΥΠΕΣ)
Τηλέφωνο: 213 1364 974, 972, 971,
Email: s.mpesiou@ypes.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση