ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 908

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητας τους. (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 31/12/2021

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΚΑΙΝΟΤΌΜΕΣ ΔΡΆΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΊΤΕΣ (2020) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΦΠ&ΚΔ/ΑΠ5/2020
Πρόγραμμα : ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 31/05/2021

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Πρόσκληση Νο 2: «Ειδικά μέτρα σχετιζόμενα με τα υποστηριζόμενο πρόγραμμα μέτρων της Ελλάδας» (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Α/Α ΟΠΣ ΕΟΧ: 4235
Πρόγραμμα : ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021/ GR - Energy
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 11/02/2021

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Πρόσκληση Νο 1: «Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Νερού-Μονάδες Αφαλάτωσης» (Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων») (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Α/Α ΟΠΣ ΕΟΧ: 4677
Πρόγραμμα : ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021/ GR - Energy
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 26/03/2021

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Supporting initiatives in the Field of Drugs Policy - JUST-DRUGS-AG (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : JUSTICE: Πρόγραμμα "Δικαιοσύνη"
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 22/04/2021

Επιστροφή