ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 908

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Πρόσκληση II
Πρόγραμμα : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 30/05/2018 - 31/07/2018

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης απόβλητων στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2485
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/05/2018 - 20/12/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Πρόσκληση Ι
Πρόγραμμα : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 10/05/2018 - 28/02/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Πρόσκληση ΙΙ
Πρόγραμμα : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 10/05/2018 - 28/02/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Iδρυση νέων τμημάτων Βρεφικής, Παιδικής και Βρεφονηπιακής Φροντίδας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας (Υπουργείο Εσωτερικών – Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Υπουργείο Οικονομικών)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 02/05/2018 - 31/12/2020

Επιστροφή