ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 908

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό (εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ Δήμου Εορδαίας) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3334
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 24/09/2018 - 31/12/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό (εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ Δήμου Κοζάνης) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3332
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 24/09/2018 - 31/12/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό (εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ Δήμου Καστοριάς) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3331
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 24/09/2018 - 31/12/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Υποδομές εγγείων βελτιώσεων (Περιφέρεια Ηπείρου) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 4.3.1/ΕΥΔΠ _87(1η )
Πρόγραμμα : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 24/09/2018 - 31/03/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Πρόσκληση IV
Πρόγραμμα : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 02/08/2018 - 01/04/2019

Επιστροφή