ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 901

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Πρόσκληση Νο 2: «Ειδικά μέτρα σχετιζόμενα με τα υποστηριζόμενο πρόγραμμα μέτρων της Ελλάδας» (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Α/Α ΟΠΣ ΕΟΧ: 4235
Πρόγραμμα : ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021/ GR - Energy
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 11/02/2021

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Πρόσκληση Νο 1: «Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Νερού-Μονάδες Αφαλάτωσης» (Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων») (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Α/Α ΟΠΣ ΕΟΧ: 4677
Πρόγραμμα : ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021/ GR - Energy
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 26/03/2021

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Supporting initiatives in the Field of Drugs Policy - JUST-DRUGS-AG (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : JUSTICE: Πρόγραμμα "Δικαιοσύνη"
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 22/04/2021

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Support for simple programmes – Fresh fruit and vegetables (Topic 4) - AGRIP-MULTI-2021-IM-PROPER-DIET (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Όλα τα Προγράμματα
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 28/04/2021

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Support for simple programmes – Sustainability of Union agriculture (Topic 3) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Support for multi programmes - ΠΟΛΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 28/04/2021

Επιστροφή