ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 804

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Συνέχιση Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2351
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/06/2023 - 14/07/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στα νησιά της Αττικής μέσω του LEADER/CLLD - 2η Πρόσκληση (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 10/06/2023 - 29/09/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2269
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 10/06/2023 - 15/09/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΚΤ+) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2047
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 09/06/2023 - 31/12/2027

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ((ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2026
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 09/06/2023 - 31/12/2027

Επιστροφή