ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 733

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράσεις προληπτικής ιατρικής στα Καρδιαγγειακά προβλήματα (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5973
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 03/06/2022 - 05/08/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Παρεμβάσεις αξιοποίησης – προστασίας φυσικού περιβάλλοντος για την ενίσχυση του τουρισμού (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 6052
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 02/06/2022 - 04/11/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Βελτίωση Προσβασιμότητας, Ενίσχυση Οδικής Ασφάλειας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3959
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 31/05/2022 - 04/11/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 6038
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 31/05/2022 - 04/11/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Βελτίωση Πρόσβασης σε αρχαιολογικούς χώρους /μουσεία (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5990
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 19/05/2022 - 20/06/2022

Επιστροφή