ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 901

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράση RSO2.4.α : Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας συμπεριλαμβανομένων των πράσινων υποδομών (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 526
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/11/2023 - 31/05/2024

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Κατασκευή νέων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 4912
Πρόγραμμα : ΕΠ Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΚΑ)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 26/10/2023 - 23/10/2025

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Call for proposals for civil society organisations active on protecting and promoting Union values: call to intermediaries (giving financial support to third parties) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : CERV-2024-CITIZENS-VALUES
Πρόγραμμα : Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες 2021 - 2027 (CERV)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 26/10/2023 - 04/03/2024

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1687
Πρόγραμμα : Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 25/10/2023 - 31/01/2024

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ID: 16931
Πρόγραμμα : Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 25/10/2023 - 31/05/2024

Επιστροφή