ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ανάδειξη και αναβάθμιση τοπικών κέντρων και κέντρων γειτονιάς (μεταφερόμενα έργα)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Αριθμός πρόσκλησης : 5531
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : • ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ,
• ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ,
• ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
• ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ,
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Δημιουργία βελτίωση αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών (παιδικοί, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, κέντρα διημέρευσης , φροντίδας αστέγων κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Η πρόσκληση αφορά έργα ανάδειξης και αναβάθμισης τοπικών κέντρων και κέντρων γειτονιάς με βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών της υποδομής και του εξοπλισμού τους ως προς την φιλικότητα στην χρήση, την βελτίωση της προσβασιμότητας και της χρήσης από όλους, την περιβαλλοντική και ενεργειακή αναβάθμιση, την ασφάλεια του πληθυσμού και την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Παράλληλα οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην βελτίωση του αστικού εξοπλισμού που προωθεί την ευεξία, την άσκηση και την κοινωνικοποίηση.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 3.284.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 13/11/2023  Λήξη: 12/04/2024
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: 050.5.1.1
Χρήσιμος Σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=6069

Επικοινωνία : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"
Πληροφορίες: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΔΙΠΠΙΔΗ
Τηλ.: 2313321723, 2313321700
Email: cedippidi@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση