ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Κατασκευή / Βελτίωση / αναβάθμιση / συμπλήρωση κτιριακών υποδομών νηπιαγωγείων


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Αριθμός πρόσκλησης : 5545
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δήμοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Θεματικός τομέας : - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια)
- Κτιριακά (Δημαρχείο κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της πρόσκλησης είναι η Κατασκευή / Βελτίωση / αναβάθμιση / συμπλήρωση κτιριακών υποδομών νηπιαγωγείων στους Δήμους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Στο πλαίσιο της Δράσης προβλέπονται παρεμβάσεις :
α) κατασκευής νέων νηπιαγωγείων
β) επέκτασης / αναβάθμισης / αναδιαρρύθμισης / στατικής ενίσχυσης κτιριακών εγκαταστάσεων νηπιαγωγείων
γ) προμήθειας εξοπλισμού των νηπιαγωγείων
δ) εξασφάλισης της προσβασιμότητας των υποδομών νηπιαγωγείων
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 4.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 15/11/2023  Λήξη: 31/01/2024
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: 36_Δ.4.1
Χρήσιμος σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=6067
Επικοινωνία : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ"
Ταχ. Δ/νση: Σ. Καράγιωργα 22 Ερμούπολη 84100
Πληροφορίες: Αγγ. Παλαιολόγου
Τηλ.: 2281360819, 2281360800
Email: notioaigaio@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση