ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Συνέχιση λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Ήπειρο.


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Ηπείρου
Αριθμός πρόσκλησης : 5833
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δήμος Αρταίων,
- Δήμος Πρέβεζας
- Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Κέντρα στήριξης γυναικών - ξενώνες
- Ανθρώπινα Δικαιώματα
Σκοπός / Στόχος : Η δράση αφορά στη συνέχιση της Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο (ΣΚ), τα οποία χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ» 2014-2020, μέχρι 31.12.2025, οπότε θα επανεξετασθεί η συνέχιση της συγχρηματοδότησης βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Η συνέχιση της λειτουργίας του/των Συμβουλευτικού/ων Κέντρου/ων περιλαμβάνει και τη συνέχιση ή/και την ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης και αρωγής, με την οπτική του φύλου, ως εξής:

- Δράσεις ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης.
- Υπηρεσίες δωρεάν Νομικής Βοήθειας σε συνεργασία με τους Δικηγορικούς Συλλόγους.
- Δράσεις εργασιακής συμβουλευτικής για την προώθηση στην απασχόληση.
- Δράσεις δικτύωσης με τοπικούς φορείς και οργανισμούς και μεταξύ των δομών του δικτύου.
- Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.
- Υπηρεσίες διερμηνείας σε γυναίκες ωφελούμενες που έχουν υποστεί βία σε όλες τις μορφές ή/ και πολλαπλές διακρίσεις όπως μετανάστριες, προσφύγισσες. Ωφελούμενες των Συμβουλευτικών Κέντρων​ είναι οι γυναίκες που έχουν υποστεί/υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή/και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργες κλπ.), χωρίς περιορισμό ως προς τη γεωγραφική τους προέλευση.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 1.350.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 27/11/2023  Λήξη: 20/12/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΗΠΕΙΡΟΣ"
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο Ιωάννινα, 45221
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ
Τηλ.: 2651360530, 2651360500
Email: thanmand@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση