Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Οδηγός Επιχειρηματικής Δράσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου

Έτος έκδοσης: 1989    Σελίδες: 64    Έχει εξαντληθεί

Η παρούσα έκδοση αφορά τον τομέα του ορυκτού πλούτου όπου η Τ.Α. έχει επιδείξει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, ιδιαίτερα στην εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών, μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών και στην αξιοποίηση της γεωθερμίας και μικρών λιγνιτορυχείων

Αρχείο pdf

Επιστροφή