Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Η Χρήση της Δημοσιότητας στην Τοπική Ανάπτυξη. Η Δημοσιότητα των Ελληνικών ΜΟΠ

Έτος έκδοσης: 1988    Σελίδες: 72    Έχει εξαντληθεί

Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνονται δύο μελέτες για τη χρήση της Δημοσιότητας στην τοπική ανάπτυξη και τη δημοσιότητα των Ελληνικών ΜΟΠ.
Στόχος των μελετών είναι η σύνδεση των λειτουργιών της Δημοσιότητας και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας με την Αναπτυξιακή Διαδικασία και η διαμόρφωση πλαισίου στρατηγικής για ένα Πρόγραμμα Δημοσιότητας σε Τοπικό και Περιφερειακό Επίπεδο.
Η δημοσιότητα των ΜΟΠ θεωρείται μέρος της υποστηρικτικής υποδομής και του μηχανισμού υλοποίησης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και όχι απλά διαφημιστικό μέσο.
Στην παρούσα έκδοση εξετάζονται:
α. Οι απαιτήσεις Δημοσιότητας των ΜΟΠ
β. Η διεθνής εμπειρία και οι δυνατότητες αξιοποίησής της και
γ. Εναλλακτικές προτάσεις για τη διαχείριση της δημοσιότητας των ΜΟΠ στην Ελλάδα

Αρχείο pdf

Επιστροφή