Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Η Φορολογία των Ακινήτων ως μέσο χρηματοδότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Έτος έκδοσης: 1989    Σελίδες: 110    Έχει εξαντληθεί

Επιστροφή