Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Οδηγός σε θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος για τους ΟΤΑ

Έτος έκδοσης: 1989    Σελίδες: 164    Έχει εξαντληθεί

Ο οδηγός αυτός υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του κοινού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Γενική Διεύθυνση XI - Περιβάλλοντος) και της ΕΕΤΑΑ, προκειμένου να καλύψει το σημαντικό κενό που υπάρχει στον τομέα της περιβαλλοντικής πληροφόρησης στην Ελλάδα.
Στα δύο πρώτα κεφάλαια του οδηγού παρουσιάζονται νομικές και θεσμικές πληροφορίες για θέματα περιβάλλοντος ενώ στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται να δοθούν πρακτικές συμβουλές και πληροφορίες για τη διεξαγωγή προγραμμάτων προστασίας Περιβάλλοντος από τους ΟΤΑ.

Αρχείο pdf

Επιστροφή