Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Τα Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα και ο ρόλος των ΜΟΠ στην υλοποίησή τους

Έτος έκδοσης: 1990    Σελίδες: 128    Έχει εξαντληθεί

Αρχείο pdf

Επιστροφή