Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Οδηγός Διάγνωσης της Αγροτικής Οικονομίας σε Τοπικό Επίπεδο

Έτος έκδοσης: 1990    Σελίδες: 120    Έχει εξαντληθεί

Η παρούσα μελέτη στο πρώτο μέρος επικεντρώνεται στην ανάλυση και επεξεργασία - αξιολόγηση των βασικών οικονομικών μεγεθών της υπό έρευνα περιοχής.

Αρχείο pdf

Επιστροφή