Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Η Καταστατική Θέση και οι Συνθήκες Εργασίας των Αιρετών της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης

Έτος έκδοσης: 1989    Σελίδες: 80    Έχει εξαντληθεί

Η έκδοση αυτή είναι η μετάφραση της έκθεσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταστατική θέση και τις συνθήκες εργασίας των αιρετών της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης

Αρχείο pdf

Επιστροφή