Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Έτος έκδοσης: 1989    Σελίδες: 94    Έχει εξαντληθεί

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τη μελέτη που εκπονήθηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. με σκοπό, αφ' ενός να καταγράψει τη συμμετοχή της Τ.Α. στην κατάρτιση και εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και αφετέρου να συμβάλλει με τα συμπεράσματα στην ορθολογικότερη διαχείριση του Προγράμματος Επενδύσεων της Τ.Α..

Αρχείο pdf

Επιστροφή