Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Αναλυτικό Ευρετήριο του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 323/1989)

Έτος έκδοσης: 1990    Σελίδες: 56    Έχει εξαντληθεί

Η έκδοση αυτή του αναλυτικού ευρετηρίου του ΔΚΚ (ΠΔ 323/1989) συμπληρώνει την έκδοση του ΔΚΚ από το Υπουργείο Εσωτερικών και μπορεί να χρησμοποιηθεί από τους ενδιαφερόμενους, παράλληλα με αυτόν

Αρχείο pdf

Επιστροφή