ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Χώζεψι ή Χώσεψι (Άρτης)
Κ. Χωματάδας (Μεσσηνίας)
Κ. Χώματος (Αρκαδίας)
Κ. Χώμερης (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Χωμέριανης Εδώθε (Φθιώτιδος και Φωκίδος)
Κ. Χωμέριανης Πέρα (Φθιώτιδος και Φωκίδος)
Κ. Χώνικα (Αργολίδος)
Κ. Χώνικα (Αργολίδος και Κορινθίας)
Κ. Χώνου (Ρεθύμνης)
Κ. Χώρας (Σάμου)
Κ. Χώρας (Αρκαδίας)
Κ. Χώρας (Μεσσηνίας)
Δ. Χώρας (Μεσσηνίας)
Κ. Χώρας Σφακίων (Ρεθύμνης)
Κ. Χώρας Σφακίων (Χανίων)

Επιστροφή