ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χώνικα (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 395Α - 06/11/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χώνικας από την κοινότητα Πασσιά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Χώνικα (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 205Α - 25/09/1989

Ο οικισμός Χώνικας της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέο Ηραίο

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέου Ηραίου

Κ. Νέου Ηραίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 205Α - 25/09/1989

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χώνικα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέο Ηραίο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυκηναίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv