ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χώρας Σφακίων (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χώρα Σφακίων

Ο οικισμός Κομιτάδες προσαρτάται στην κοινότητα Χώρας Σφακίων

Ο οικισμός Μουρί προσαρτάται στην κοινότητα Χώρας Σφακίων

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ρεθύμνης και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Χώρας Σφακίων (Χανίων)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Ρεθύμνης

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Αναγνώριση του οικισμού Καλοί Λάκκοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Χώρας Σφακίων

ΦΕΚ 225Β - 14/03/1972

Ο οικισμός Μουρί της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καλοί Λάκκοι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 882Β - 06/12/1993

Αναγνώριση του οικισμού Βριτομάρτις και προσάρτησή του στην κοινότητα Χώρας Σφακίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χώρα Σφακίων αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Σφακίων

Ο οικισμός Βριτομάρτις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σφακίων

Ο οικισμός Κομιτάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σφακίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv