ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Αβέρνας (Αχαΐας και Ήλιδος)
Δ. Αβίας (Μεσσηνίας)
Δ. Αβίας (Λακωνίας)
Δ. Αβίας (Λακωνικής)
Κ. Αβίας (Λακωνίας)
Κ. Αβίας (Μεσσηνίας)
Δ. Αβίας (Μεσσηνίας)
Κ. Αβόρου (Φωκίδος)
Κ. Αβόρου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)
Κ. Αβρακόντε (Λασιθίου)
Κ. Αβραμηλιάς (Καβάλας)
Κ. Αβραμηλιάς (Καβάλας)
Κ. Αβραμιού (Μεσσηνίας)
Κ. Αβραμυλιάς (Καβάλας)
Κ. Αβύθου (Αχαΐας)

Επιστροφή