ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χώμερης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χώμερη από το δήμο Προσχίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο Προσχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο Προσχίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 112Α - 25/05/1919

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστανιάς

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Το όνομα του οικισμού Χώμερη της κοινότητας διορθώνεται σε Χόμορη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Χόμορης

Κ. Χόμορης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Χώμερης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χόμορη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατάνου

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατάνου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv