ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Δ. Ωλενείας (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)
Δ. Ωλενείας (Αιτωλοακαρνανίας)
Δ. Ωλένης (Ηλείας)
Δ. Ωλένης (Αχαΐας και Ήλιδος)
Δ. Ωλένης (Ηλείας)
Κ. Ωλένης (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Ωλένης (Ηλείας)
Δ. Ωλένιας (Αχαΐας)
Δ. Ωλιάρου (Κυκλάδων)
Κ. Ωμορφοκκλησιάς (Φλωρίνης)
Κ. Ωραιοκάστρου (Ιωαννίνων)
Κ. Ωραιοκάστρου (Θεσσαλονίκης)
Δ. Ωραιοκάστρου (Θεσσαλονίκης)
Κ. Ωραίου (Ροδόπης)
Κ. Ωραίου (Ξάνθης)

Επιστροφή