ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Ωρεών (Ευβοίας)
Δ. Ωρεών (Ευβοίας)
Κ. Ωριάς (Αρκαδίας)
Κ. Ωρολογίου (Ευβοίας)
Δ. Ωρωπίων (Αττικής)
Δ. Ωρωπίων (Αττικής και Βοιωτίας)
Δ. Ωρωπίων (Αττικής)
Δ. Ωρωπού (Αττικής)
Κ. Ωρωπού (Πρεβέζης)
Κ. Ωρωπού (Αττικής και Βοιωτίας)
Κ. Ωρωπού (Αττικής)
Δ. Ωρωπού (Ωρωπίων) (Αττικής και Βοιωτίας)

Επιστροφή