ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Ωρεών (Ευβοίας)
Δ. Ωρεών (Ευβοίας)
Κ. Ωριάς (Αρκαδίας)
Κ. Ωρολογίου (Ευβοίας)
Δ. Ωρωπίων (Αττικής και Βοιωτίας)
Δ. Ωρωπίων (Αττικής)
Δ. Ωρωπίων (Αττικής)
Κ. Ωρωπού (Πρεβέζης)
Κ. Ωρωπού (Αττικής και Βοιωτίας)
Κ. Ωρωπού (Αττικής)
Δ. Ωρωπού (Αττικής)
Δ. Ωρωπού (Ωρωπίων) (Αττικής και Βοιωτίας)

Επιστροφή