ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χώρας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χώρα από το δήμο Θελπούσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τρανή Λάκκα αποσπάται από το δήμο Θελπούσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Θελπούσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσιάρεσι αποσπάται από το δήμο Θελπούσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 94Α - 02/05/1919

Ο οικισμός Τσιάρεσι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσιαρεσίου

ΦΕΚ 253Α - 03/08/1934

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο οικισμός Τρανή Λάκκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Δωδεκάμετρον και προσάρτησή του στην κοινότητα Χώρας

Αναγνώριση του οικισμού Σεϊντάγα και προσάρτησή του στην κοινότητα Χώρας

ΦΕΚ 145Α - 13/09/1962

Ο οικισμός Σεϊντάγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελαία

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δωδεκάμετρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τροπαίων

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τροπαίων

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τροπαίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv