ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Χρυσού (Σερρών)
Κ. Χρυσού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)
Κ. Χρυσού (Φωκίδος)
Κ. Χρύσου (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Χρυσουπόλεως (Καβάλας)
Δ. Χρυσουπόλεως (Καβάλας)
Κ. Χρυσοχωράφων (Σερρών)
Κ. Χρυσοχωρίου (Ηλείας)
Κ. Χρυσοχωρίου (Αρκαδίας)
Κ. Χρυσοχωρίου (Μεσσηνίας)
Κ. Χρυσοχωρίου (Καβάλας)
Κ. Χρύσως (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Χρύσως (Ευρυτανίας)
Κ. Χρωμίου (Κοζάνης)
Κ. Χρωμοναστηρίου (Ρεθύμνης)

Επιστροφή