ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Χρυσού (Σερρών)
Κ. Χρύσου (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Χρυσού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)
Κ. Χρυσού (Φωκίδος)
Κ. Χρυσουπόλεως (Καβάλας)
Δ. Χρυσουπόλεως (Καβάλας)
Κ. Χρυσοχωράφων (Σερρών)
Κ. Χρυσοχωρίου (Μεσσηνίας)
Κ. Χρυσοχωρίου (Ηλείας)
Κ. Χρυσοχωρίου (Αρκαδίας)
Κ. Χρυσοχωρίου (Καβάλας)
Κ. Χρύσως (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Χρύσως (Ευρυτανίας)
Κ. Χρωμίου (Κοζάνης)
Κ. Χρωμοναστηρίου (Ρεθύμνης)

Επιστροφή