ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Ψαρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)
Κ. Ψαρίου (Κορινθίας)
Δ. Ψαρριανών (Ευβοίας)
Κ. Ψαρών (Χίου)
Δ. Ψαρών (Χίου)
Κ. Ψαχνών (Ευβοίας)
Δ. Ψαχνών (Ευβοίας)
Κ. Ψέλτσκου (Φλωρίνης)
Κ. Ψηλής Βρύσης (Αρκαδίας)
Κ. Ψηλής Ράχης (Αρκαδίας)
Κ. Ψηλοβράχου (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Ψηλοκάστρου (Ιωαννίνων)
Κ. Ψηλού Χωριού (Φθιώτιδος και Φωκίδος)
Κ. Ψήνας (Ιωαννίνων)
Κ. Ψιανών (Αιτωλοακαρνανίας)

Επιστροφή