ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Χωτένης (Τρικάλων)
Κ. Χωτούσης (Αρκαδίας)
Κ. Χωτούσσης (Αρκαδίας)
Κ. Ψαθογιάννου (Χανίων)
Κ. Ψαθοπύργου (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Ψαθοπύργου (Αχαΐας)
Κ. Ψαθοτοπίου (Άρτης)
Κ. Ψάκας (Ιωαννίνων)
Κ. Ψάκας (Θεσπρωτίας)
Κ. Ψαράδων (Φλωρίνης)
Κ. Ψαράδων (Καστοριάς)
Κ. Ψαρίου (Ηλείας)
Κ. Ψαρίου (Αρκαδίας)
Κ. Ψαρίου (Μεσσηνίας)
Κ. Ψαρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

Επιστροφή