ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Χωτένης (Τρικάλων)
Κ. Χωτούσης (Αρκαδίας)
Κ. Χωτούσσης (Αρκαδίας)
Κ. Ψαθογιάννου (Χανίων)
Κ. Ψαθοπύργου (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Ψαθοπύργου (Αχαΐας)
Κ. Ψαθοτοπίου (Άρτης)
Κ. Ψάκας (Ιωαννίνων)
Κ. Ψάκας (Θεσπρωτίας)
Κ. Ψαράδων (Φλωρίνης)
Κ. Ψαράδων (Καστοριάς)
Κ. Ψαρίου (Αρκαδίας)
Κ. Ψαρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Ψαρίου (Ηλείας)
Κ. Ψαρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

Επιστροφή