ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Χωρδακίου (Χανίων)
Κ. Χωρέμη (Αρκαδίας)
Κ. Χωρέμι (Αρκαδίας)
Κ. Χωρεπισκόπων (Κερκύρας)
Κ. Χωριστής (Δράμας)
Κ. Χωροβίστης (Σερρών)
Κ. Χωροπανίου (Ημαθίας)
Κ. Χωροπανίου (Θεσσαλονίκης)
Κ. Χωρούδας (Θεσσαλονίκης)
Κ. Χωρυγίου (Κιλκίς)
Κ. Χώσεψης (Άρτης)
Κ. Χωσιάνων (Άρτης)
Κ. Χωσιαρίου (Λακωνίας)
Κ. Χώστιας (Αττικής και Βοιωτίας)
Κ. Χώστιας (Βοιωτίας)

Επιστροφή