ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χώζεψι ή Χώσεψι (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χώσεψι από το δήμο Θεοδωρίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπούγα αποσπάται από το δήμο Θεοδωρίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 81Α - 06/03/1926

Ο οικισμός Μπούγα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπούγας

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Το όνομα του οικισμού Χώσεψι της κοινότητας διορθώνεται σε Χώσεψη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Χώσεψης

Κ. Χώσεψης (Άρτης)

Αναγνώριση του οικισμού Πολιάνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Χώσεψης

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Χώσεψης

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Ευαγγελιστρίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Χώσεψης

Αναγνώριση του οικισμού Λούτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Χώσεψης

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Χώζεψι ή Χώσεψι

ΦΕΚ 183Α - 21/07/1953

Αναγνώριση του οικισμού Ρουπακιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Χώσεψης

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Πολιάνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλονή

ΦΕΚ 89Α - 11/06/1962

Ο οικισμός Χώσεψη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυψέλη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κυψέλης

Κ. Κυψέλης (Άρτης)

ΦΕΚ 89Α - 11/06/1962

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χώσεψης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Λούτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv