ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Χρυσοβίτσης (Ιωαννίνων)
Κ. Χρυσοβίτσης (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Χρυσοβιτσίου (Αρκαδίας)
Κ. Χρυσοκάστρου (Καβάλας)
Κ. Χρυσοκελλαριάς (Μεσσηνίας)
Κ. Χρυσοκεφάλου (Δράμας)
Κ. Χρυσομηλέας (Τρικάλων)
Κ. Χρυσομηλιάς (Τρικάλων)
Κ. Χρυσοπέτρας (Κιλκίς)
Κ. Χρυσοπηγής (Λασιθίου)
Κ. Χρυσοπηγής (Τρικάλων)
Κ. Χρυσοπηγής (Αχαΐας)
Κ. Χρυσοπηγής (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Χρυσορράχης (Ιωαννίνων)
Κ. Χρυσοστόμου (Σάμου)

Επιστροφή