ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Χρυσοβίτσης (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Χρυσοβίτσης (Ιωαννίνων)
Κ. Χρυσοβιτσίου (Αρκαδίας)
Κ. Χρυσοκάστρου (Καβάλας)
Κ. Χρυσοκελλαριάς (Μεσσηνίας)
Κ. Χρυσοκεφάλου (Δράμας)
Κ. Χρυσομηλέας (Τρικάλων)
Κ. Χρυσομηλιάς (Τρικάλων)
Κ. Χρυσοπέτρας (Κιλκίς)
Κ. Χρυσοπηγής (Τρικάλων)
Κ. Χρυσοπηγής (Αχαΐας)
Κ. Χρυσοπηγής (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Χρυσοπηγής (Λασιθίου)
Κ. Χρυσορράχης (Ιωαννίνων)
Κ. Χρυσοστόμου (Σάμου)

Επιστροφή