ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Χρυσοβίτσης (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Χρυσοβίτσης (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Χρυσοβιτσίου (Αρκαδίας)
Κ. Χρυσοκάστρου (Καβάλας)
Κ. Χρυσοκελλαριάς (Μεσσηνίας)
Κ. Χρυσοκεφάλου (Δράμας)
Κ. Χρυσομηλέας (Τρικάλων)
Κ. Χρυσομηλιάς (Τρικάλων)
Κ. Χρυσοπέτρας (Κιλκίς)
Κ. Χρυσοπηγής (Αχαΐας)
Κ. Χρυσοπηγής (Λασιθίου)
Κ. Χρυσοπηγής (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Χρυσοπηγής (Τρικάλων)
Κ. Χρυσορράχης (Ιωαννίνων)
Κ. Χρυσοστόμου (Σάμου)

Επιστροφή